Logu, durvju un citu konstrukciju garantija

Garantija

Jūsu iegādāto logu vai durvju kalpošanas laiks ir ļoti atkarīgs no apsolītās garantijas. Attiecībā uz mūsu piedāvāto produkciju, tikai augstas kvalitātes materiāli tiek izmantoti logu un durvju ražošanā un mēs varam droši piedāvāt ražotāja garantiju.

 

10 Gadu garantija

PVC un Alumīnija logiem – to furnitūrai un stiklojumam. Neatkarīgi no profila vai stikla veida. Profila izlocīšanās pretestību un virsmas apstrādi.

5 Gadu garantija

PVC un Alumīnija durvīm – to furnitūrai un stiklojumam. Neatkarīgi no profila vai stikla veida. Profila izlocīšanās pretestību un virsmas apstrādi.

Garantijas termiņi stājas spēkā no uzstādīšanas vai produkcijas saņemšanas dienas. Mūsu uzņēmumam ir civiltiesiskā atbildības apdrošināšana un tā garantē zaudējumu atlīdzību, kas radušies uzņēmuma saimnieciskās darbības rezultātā.

Garantijas gadījumi, piemēram, nepareiza piegāde vai zaudējumi ir jāpaziņo nekavējoties rakstiskās, ieskaitot fotogrāfijas.

Piegādes rezultātā radušies bojājumi ir jāatzīmē pavadzīmē vai saņemšanas dokumentos, norādot bojājumus detalizēti – parakstot un norādot datumu. Šis ieraksts ir jāapstiprina piegādes veicējam.

Garantija neattiecas uz:

  • Neziņojot rakstiski par atklātu preces trūkumu vai bojājumu
  • Nepareiza logu vai durvju transportēšana, ja klients veic piegādi
  • Nepareizi veikta montāža, kuras rezultātā bojāta konstrukcijas vai tās elementi
  • Izraisot mehāniskus bojājumus
  • Nepareiza virsmas apstrāde, ar īpaši kodīgiem, abrazīviem kopšanas līdzekļiem. Nepiemērotas līmlentes noklājot logu, kaļķa vai cementa šļakatas (īpaši attiecībā uz koka virsmu)
  • Dabas stihiju bojājumi (vētras bojājumi, krusa, plūdi)